Philippe Musch

About the Speaker
  • Profession
    Fotograaf
  • Web Sites

Fotograaf en houder van een masterdiploma en een aggregatie in psycho-pedagogische wetenschappen.

De afgelopen dertig jaar heeft hij zich gespecialiseerd in psychopedagogie van de kunsten en creativiteit en, meer specifiek, in het delicate veld van subjectiviteit bij het maken van beoordelingen op artistiek gebied.
Zijn expertise heeft ertoe geleid dat hij conferenties en trainingen heeft gegeven in Zwitserland, Frankrijk, Quebec en op verschillende scholen en academies in de Franse Gemeenschap van België.
Zijn conferentie als onderdeel van Photo Days 2020 is getiteld “Genieten van een foto, een kunst om te leven!”